Co jest jeszcze do zrobienia na terenie Gminy Mucharz?

« Wstecz
Aby, można mówić o zakończeniu określonego Ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2015” na terenie Gminie Mucharz, w ramach tzw. robót odtworzeniowych, przede wszystkim należy :

1. Wybudować nową drogę łączącą Gminę Mucharz z sołectwem Zagórze, która zastąpi obecną, wiodącą dnem jeziora (przypomnieć należy, że budowa tej drogi została wpisana jako odtworzenie drogi gminnej „Mucharz-Zagórze” w umowie z 1986 r. pomiędzy inwestorem budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, a Wojewodą Bielskim, potwierdzona późniejszymi wielokrotnymi zapewnieniami i porozumieniami z Ministerstwem Środowiska i RZGW w Krakowie), co pozwoli na wyburzenie istniejącego mostu oraz umożliwi napełniania zbiornika wodą.

2. Przeprowadzić na teren pozazalewowy jeszcze jedno gospodarstwo domowe z rodziną pozostające na dnie jeziora w Skawcach.

3. Rozpoczęcie procesu przekazywania samorządom terenu pod realizację inwestycji związanych z budową miejsc rekreacyjnych nad przyszłym Jeziorem Mucharskim.

4. Zlikwidować lub zabezpieczyć osuwiska.

5. Wybudować drogi i wjazdy do terenów pozbawionych dojazdu w wyniku budowy zbiornika.

Nie są to nowe zadania- wszystkie te problemy są znane Ministerstwu Środowiska, Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie, a przede wszystkim inwestorowi budowy Zbiornika Wodnego „Świnna Poręba” - RZGW w Krakowie.


wtorek, 17 listopada 2015