W Mucharzu odbyło się spotkanie dotyczące Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego Jezioro Mucharskie

« Wstecz
22 czerwca 2016 r. w Mucharzu, odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych w gminach spotkań informacyjno-konsultacyjnych, dotyczących przygotowania wspólnie przez Gminy Mucharz, Stryszów i Zembrzyce Planu Rozwoju Jeziora Mucharskiego. Frekwencja dopisała - uczestniczyło ponad 40 osob.
Przygotowanie i przyjęcie przez gminy tego planu warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej naboru wniosków w ramach poddziałania 6.3.3. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zebranych przywitał i spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, który podziękował za liczne przybycie potencjalnych inwestorów planujących działalność nad Jeziorem Mucharskim, co daje nadzieje, że wspólnie uda się atrakcyjnie zagospodarować Jezioro w sposób, który przyciągnie turystów i stworzy nowe miejsca pracy w Gminie Mucharz.

Następną część spotkania poprowadził dr Ziemowit Pochitonow, który przedstawił zasady i omówił warunki ubiegania się o dofinansowanie dla planowanych inwestycji w ramach poddziałania 6.3.3. Pierwszym krokiem dla potencjalnych wnioskodawców jest złożenie fiszki projektowej do 15 lipca 2016 r, mogą to zrobić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe. Prace nad planem potrwają do sierpnia tego roku.

Informacje przekazane uczestnikom w trakcie spotkania znajdują się tutaj: mucharz-22062016-spotkanie-infromacyjno-konsultacyjnepdf.pdf

Prócz projektów podstawowych (do konkursu MRPO 6.3.3) w Planie Rozwoju Zbiornika Wodnego znajdą się również projekty komplementarne, które mogą być finansowane z innych, niż MRPO 6.3.3) źródeł. Dlatego na końcu spotkania głos zabrała Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska, która przedstawiła harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, zaplanowanych na 2016 r. Godnymi uwagi propozycjami wsparcia, które oferują Lokalne Grupy Działania, są środki finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej, których nie ma w innych konkursach unijnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej LGD.

Prócz środków w dyspozycji LGD Gościniec 4 Żywiołów interesujące mogą być również środki funduszy na ekonomię społeczną w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które zostaną uruchomione pod koniec 2016 roku. Więcej informacji tutaj.


Zasady składania fiszek projektu


Termin: 15 lipca 2016

Forma składania: elektronicznie mailem na adres: jezioro.mucharskie@gmail.com
  • w formie edytowalnej – format .doc lub .docx (Word)
oraz
  • skan fiszki podpisanej przez Wnioskodawcę (format .pdf lub .jpeg)
W razie pytań prosimy o kontakt pod powyższym adresem/

Fiszka do wypełnienia znajduje się poniżej:

  Fiszka projektu do Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego Jezioro Mucharskie

 

 

czwartek, 23 czerwca 2016