Kryteria wyboru projektów w planowanym do ogłoszenia naborze RPO WM 6.3.3

« Wstecz
ZP
Zamieszczone poniżej kryteria są fragmentem Załącznika nr 3 do DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
kryteria-rpo-wm-633pdf.pdf

wtorek, 5 lipca 2016