Urząd Marszałkowski zaakceptował "Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie na lata 2016-2023"

« Wstecz
Pozytywnie zaopiniowany został nasz „Plan rozwoju zbiornika wodnego Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie na lata 2016-2023”, który w ocenie ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego otrzymał 91% maksymalnej liczby punktów.

przw-jezioro-mucharskie-wersja-zatwierdzona-zabezpieczonapdf.pdf

Oznacza to, że potencjalni inwestorzy Krainy Jeziora Mucharskiego (na obszarze gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc), których projekty zostały wskazane, jako planowane do realizacji (tzn. znalazły się na jego liście podstawowej) od 30.12.2016 r. mogą składać wnioski, w ogłoszonym konkursie do poddziałania 6.3.3. RPO WM Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Informacje o naborze na stronie UMWM

środa, 30 listopada 2016