Aktualności

V Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu // poniedziałek, 3 lutego 2014

W dniu 29 stycznia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbyło się V Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu z udziałem Wójtów, Przedstawicieli LGD-ów, Koordynatorów Gminnych i Zespołu Projektowego.
Czytaj dalej

Perpsektywy rozwoju turystyki w Krainie Jeziora Mucharskiego // poniedziałek, 30 grudnia 2013

Perpsektywy rozwoju turystyki w Krainie Jeziora Mucharskiego W dniu 30 grudnia 2013 r. w Mucharzu odbyło się spotkanie dyskusyjne poświęcone perspektywom rozwoju turystyki na obszarze Krainy Jeziora Mucharskiego. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje analiz przygotowanych przez Fundację MILA z Krakowa w ramach wdrażania projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”. Koordynator Projektu, dr Ziemowit Pochitonow, przedstawił główne ustalenia i wnioski wynikające z ze strategii rozwoju turystyki w zakresie produktów turystycznych i infrastruktury. Cezary Molski przedstawił scenariusze rozwoju turystyki i rekomendowany model zarządzania turystyką. Natomiast Tomasz Ostrowski omówił propozycję systemu inwentaryzacji, aktualizacji, udostępniania i promocji oferty turystycznej całego regionu.


Czytaj dalej

Zakończenie prac nad wdrożeniem systemu konsultacji społecznych - wyniki pilotażowych konsultacji // czwartek, 19 grudnia 2013

Zakończenie prac nad wdrożeniem systemu konsultacji społecznych - wyniki pilotażowych konsultacji 17 grudnia 2013 roku w Stryszowie odbyło się seminarium, na którym zostały przedstawione wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez firmę Eurokreator s.c. z Krakowa w ramach działania "Opracowanie i wdrożenie systemu konsultacji społecznych opartego na aplikacji internetowej, ustalonych procedurach i przy wykorzystaniu metod tradycyjnych". W ramach tego działania został opracowany system internetowy umożliwiający prowadzenie konsultacji w różnej formie (ankiety na stronie internetowej, ankietowanie za pomocą poczty elektronicznej), opracowywanie i analizę wyników.

Czytaj dalej

Strategią Rozwoju Turystyki gotowa - zapraszamy do czytania // poniedziałek, 9 grudnia 2013

Strategią Rozwoju Turystyki gotowa - zapraszamy do czytania

Zakończył się pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju Turystyki opracowywanej przez Fundację MILA z Krakowa. Po okresie niezbędnych konsultacji i uzupełnień gotowa strategia jest do czytania i pobrania z naszej strony. Liczymy na uwagi i uzupełnienia ze strony mieszkańców i innych osób zainteresowanych rozwojem Krainy Jeziora Mucharskiego. Uwagi prosimy zgłaszać za pomocą formularza w zakładce KONTAKT.

Na ukończeniu są dalsze prace związane z rozwojem turystyki: scenariusze rozwoju, system zarządzania ofertą turystyczną i kulturalną a także system promocji.


Czytaj dalej

Spotkanie na temat scenariuszy rozwoju turystyki // piątek, 29 listopada 2013

Spotkanie na temat scenariuszy rozwoju turystyki 25 listopada 2013 roku Fundacja MILA, wykonawca opracowań na temat rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego, zorganizowała spotkanie z wójtami 5 gmin uczestniczących w Projekcie. Celem spotkania była prezentacja stanu prac nad scenariuszami rozwoju turystyki i przedstawienie różnych modeli zarządzania turystyką oraz dyskusja nad uwarunkowaniami lokalnymi Krainy Jeziora Mucharskiego pod kątem optymalnego modelu zarządzania turystyką.
Czytaj dalej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat planowanego rozwoju regionu // wtorek, 12 listopada 2013

Do końca listopada czekamy na Państwa opinie na temat planowanego rozwoju regionu w związku z powstającym Jeziorem Mucharskim (zbiornik wodny Świnna Poręba).
Zapraszamy do wypełnienia tej anonimowej ankiety.

Czytaj dalej

IV Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu // poniedziałek, 4 listopada 2013

W dniu 28.10.2013 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli Wójtowie Gmin uczetsniczących w projekcie a także przedstawiciele Lokalnych Grup Działania (LGD 4 Żywiołów, LGD Podbabiogórze) omówiono stan wdrożenia projektu i planowane najbliższe działania.

Czytaj dalej

Wizyta studialna we Francji // sobota, 5 października 2013

Wizyta studialna we Francji W dniach 27.09. - 03.10.2013r przedstawiciele pięciu gmin, Budzowa, Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc, realizujących projekt „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba" odbyli wizytę studialną we Francji w celu zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w turystyce opartej na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w zbiornikach wodnych i naturalnych jeziorach.

Czytaj dalej

III posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu // piątek, 23 sierpnia 2013

III posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu W dniu 20.08.2013 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Mucharzu odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”.
W trakcie spotkania omówiono stan wdrożenia projektu. Członkowie Komitetu Sterującego zapoznali się ze stanem zaawansowania prac prowadzonych przez zatrudnionych ekspertów.

Czytaj dalej

Premier Donald Tusk na budowie zbiornika w Świnnej Porębie - przyszłego Jeziora Mucharskiego // poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Premier Donald Tusk na budowie zbiornika w Świnnej Porębie - przyszłego Jeziora Mucharskiego W samo południe 2 sierpnia 2013 r budowę zbiornika wodnego w Świnnej Porębie wizytował Premier Donald Tusk. Najpierw z lotu ptaka oglądał całą inwestycję, a następnie zwiedzał koronę zapory w Świnnej Porębie i z zainteresowaniem słuchał informacji o postępach prac na największej obecnie inwestycji hydrotechnicznej w Polsce.

Czytaj dalej