Dokumenty projektu


Opis projektu

W dniu 3 stycznia 2013 Wójt Gminy Mucharz podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”. Projekt, wybrany jako jeden z 24 w ramach konkursu dotacji dla JST na wsparcie podnoszenia dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, uzyskał dotację w wysokości 650 102 złotych ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt wdrażany jest w partnerskiej współpracy 5 gmin: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszów i Zembrzyce opartej o podpisane porozumienie. Projekt potrwa do końca 2014 roku.
Czytaj dalej

Niektóre produkty projektu

W tej części zamieszczamy zamieszczamy dokumenty, analizy i inne opracowania wytworzone w ramach projektu przez firmy konsultingowe wybrane w procedurze zgodnej z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.


Czytaj dalej