Niektóre produkty projektu

TURYSTYKA


Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
MILA z Krakowa przygotowała serię opracowań związanych z turystyką. Są to:


KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Firma Eurokreator z Krakowa opracowała i wdrożyła system konsultacji społecznych oparty na aplikacji internetowej, ustalonych procedurach i przy wykorzystaniu metod tradycyjnych (spotkania, ankiety, telefony), co pozwola na szybkie i skuteczne konsultacje w dowolnych obszarach tematycznych.
Opracowanie i wdrożenie systemu konsultacji społecznych opartego na aplikacji internetowej, ustalonych procedurach i przy wykorzystaniu metod tradycyjnych [raportkonsultacje-spoleczne-finalpdf.pdf]


GOSPODARKA ODPADAMI

Firma PPUH BaSz z Końskich przygotowała Analizę stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami dla Gmin: Mucharz, Stryszów, Budzów, Lanckorona i Zembrzyce [odpady-jezioro-mucharskie-finalpdf.pdf].


SZLAKI ROWEROWE


Krzyszto Florys przeprowadził Analizę możliwości powiązań ścieżek rowerowych w Krainie Jeziora Mucharskiego, obejmującego teren 5 gmin: Mucharza, Stryszowa, Budzowa, Zembrzyc i Lanckorony z istniejącymi i nowoprojektowanymi szlakami rowerowymi [rowery-koncepcjaszlakijezmuchfinalpdf.pdf]

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


Konsorcjum firm GISON i RGPROJEKT przygotowało portal mapowy Krainy Jeziora Mucharskiego zawierający wiele warstw tematycznych.

JAKOŚĆ WODY


IMGW-PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie przygotował opracowanie System zarządzania informacją o jakości wody w Zbiorniku Świnna Poręba [zarzadzanie-informacja-o-jakosci-wody-finalpdf.pdf].