Jezioro Mucharskie

Strona została stworzona w ramach projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Projekt wspiera przygotowania samorządów do pojawienia się nowej atrakcji turystycznej w Małopolsce - Jeziora Mucharskiego.

 

Jezioro Mucharskie

Jezioro Mucharskie to proponowana nowa nazwa akwenu dotychczas nazywanego Zbiornik Świnna Poręba.  Nazwa w oczywisty sposób nawiązuje do Gminy Mucharz, na terenie której znajduje się większość tego akwenu.
Obecnie uruchamiane są procedury prowadzące do zmiany nazwy.

Nieco historii

Budowa zbiornika w tej lokalizacji rozważana była już w latach dwudziestych XX wieku, niebawem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (opracowania i analizy dokonane prof. Gabriela Narutowicza).
Celem rozpoczętej w roku 1986 budowy zbiornika było stworzenie  zbiornika wody pitnej dla aglomeracji śląskiej mającego dodatkowe następujące funkcje:
  • ochrona przed powodzią doliny Skawy,
  • wykorzystanie energetyczne,
  • produkcja narybku w ośrodku zarybieniowym,
  • wpływ na infrastrukturę otoczenia zbiornika (drogi, linie kolejowe, linie energetyczne, ochrona zlewni poprzez gospodarkę wodno-ściekową,
  • podniesienie walorów krajobrazowych, wykorzystanie rekreacyjne zbiornika oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców okolicznych miejscowości.
Zmiany gospodarcze i społeczno po roku 1989 spowodowały, że funkcja zaopatrywania przemysłu i mieszkanców Śląska w wodę stałą się zbędna. W związku z tym główną funkcją budowanego zbiornika jest funkcja przeciwpowodziowa ze znaczącym wpływem na ochronę doliny Skawy, doliny Wisły poniżej ujścia Skawy i na ochronę Krakowa. Poprzez retencję wód Skawy możliwe jest obniżenie kulminacji fali powodziowej w przekroju Krakowa do 40 cm.
Dodatkowymi funkcjami zbiornika są:
  • ochronne oddziaływanie na skutki suszy i ochrona biosfery wód Skawy przez wyrównanie przepływu poniżej zbiornika
  • wykorzystanie energetyczne
  • produkcja narybku na potrzeby cieków i zbiorników regionu wodnego
  • oddziaływanie na rozwój regionalny
  • wykorzystanie rekreacyjne.
Więcej informacji o budowie, prametrach technicznych i historii budowy - na stronie Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie - inwestora budowy zbiornika.

 

Teraźniejszość

Zapraszamy na wirtualny spacer wokół przyszłego Jeziora Mucharskiego.